Vet du at universell utforming er en del av lovverket?

Hva er egentlig universell utforming? (WCAG)

Universell utforming (WCAG) er et konsept som sikter til å gjøre teknologi, produkter og tjenester tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonshemminger. WCAG for nettsider innebærer å lage nettsider som er tilpasset for alle, slik at en person med en funksjonsnedsettelse kan få tilgang til innholdet og navigere gjennom siden.

Noen av de nøkkelfaktorene som må vurderes når man utformer en universell nettside, er:

• Brukervennlighet – nettsiden må være lett å navigere og bruke.

• Tilgjengelighet – nettsiden må bruke teknologi og standarder som er tilgjengelige for alle brukere.

• Teknisk – nettsiden må være kompatibel med alle nettlesere og operativsystemer.

• Innhold – nettsiden må ha tilgjengelig innhold som er tilgjengelig for alle brukere.

• Visual Design – nettsiden må være visuelt tiltalende og konsistent.

• Tekstuell struktur – nettsiden må ha strukturert tekst som er lett å lese.

Det er mange andre elementer som kan vurderes når det gjelder universell utforming for nettsider, men disse er noen av de viktigste. Det er også viktig å huske at universell utforming handler om å skape et universellt design som kan nås av alle brukere, uansett hvilken funksjonshemming de har.

Nye automater og nettsider skal være universelt utformet fra 1. juli
Fra 1. juli 2014 skal alle nye IKT løsninger rettet mot allmennheten være universelt utformet. Det betyr at nettsider, selvbetjeningsautomater og nettbutikker skal kunne brukes av alle. Allerede eksisterende løsninger skal være universelt utformet senest 1. januar 2021.

Fra 1. juli 2014 skal alle nye IKT løsninger rettet mot allmennheten være universelt utformet. Det betyr at nettsider, selvbetjeningsautomater og nettbutikker skal kunne brukes av alle. Allerede eksisterende løsninger skal være universelt utformet senest 1. januar 2021.

I Norge er det om lag 1000 innbyggere som er blinde, 180 000 svaksynte og 400 000 hørselshemmede. Universell utforming av IKT skal bidra til at innbyggerne er selvhjulpne og kan delta på lik linje i samfunnet. Universell utforming bidrar også til mer brukervennlige løsninger som kommer alle brukere til gode.

Kravene om universelt utformede løsninger bygger på anerkjente internasjonale standarder og vil gjelde både i offentlig og privat sektor. Kravene er gitt i forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.
Kilde: regjeringen.no

Følger ditt nettsted lovverket?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *